NouBarris.org

Dia a dia a Nou Barris
Nou Barris

Notícies de Nou Barris

 

Dimecres 16 d'octubre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

14a Jornada de Salut Integral

 

Dimecres 16 d'octubre de 2019   Salta!

EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS

Celebrada la 5a passejada per Vilapicina


El passat dissabte 5 d'octubre va tenir lloc una passejada històrica pel barri de Vilapicina que anualment es celebra amb motiu de la Festa Major de Vilapicina i la Torre Llobeta. Enguany s'ha arribat a la cinquena edició i ha comptat amb la participació tant de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris com de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Llobeta i Vilapicina. Com cada any la ruta varia per tal de donar a conèixer diferents indrets tots ells de gran interès i, aquesta vegada, a més de Vilapicina i la Torre Llobeta, també s'han visitat els barris de Sant Andreu, de Porta i del Turó de la Peira, que antuvi van formar part del mateix territori mentre que en l'actualitat ja no és així per decisió administrativa. D'altra banda, una vegada més l'entitat va reivindicar que Vilapicina recuperi el seu nom original, és a dir, Santa Eulàlia de Vilapicina.El punt de trobada fou a les 10.00 h del matí a la plaça de Garrigó, on van assistir una trentena de persones. L'indret rep el nom de la masia i l’heretat de Can Garrigó situada al carrer d’Escòcia amb Santapau. Garrigó és el malnom de la família Campmany que eren els masovers. El primer Garrigó fou Joan Campmany i Sitjà, el qual es traslladà a la masia amb la seva família a la dècada de 1830 i es mantingueren fins a l’enderroc del 1961. El propietari, Josep Vilardebó i Moret, sol·licità l’aprovació d’un projecte d’urbanització aprovat el 15 de maig de 1896. Malauradament, el 14 d’octubre del mateix any morí abans d’iniciar la parcel·lació i el seu nebot vengué l’heretat l’1 de juny del 1900 a Àngels Puig i España que començà la seva urbanització.

El 6 d’octubre de 1947 ella morí i l’heretat es repartí entre els seus fills Maria, Mercè, Montserrat i Delmir de Caralt i Puig. El 1961 Josep Maria de Quadras i de Caralt, fill de Montserrat de Caralt, vengué la masia. Delmir de Caralt oferí una part dels seus terrenys a l’Ajuntament de Barcelona per construir l’escola "El Timbaler del Bruc" i demanà permís per construir el seu edifici de l'illa formada pels carrers de Santapau, Riera d’Horta, Emili Roca i Escòcia. El 1947 la propietat de la plaça passà a Montserrat de Carat i Puig, i a la seva mort el 24 de gener de 1956 passà al seu fill Josep Maria de Quadras i de Caralt. El 7 de juny de 2002 l’Ajuntament de Barcelona expropià la plaça i dos anys després la va reformar i construir un pàrquing soterrani.Continuant pel carrer d'Escòcia es va arribar al passatge de Santa Eulàlia. El 1902 Elisa Carbó i Ferrer va comprar aquesta finca delimitada pels carrers B (Pardo), la riera d’Horta, C (Antoni Costa) i I (Escòcia). El 10 de novembre de 1912 va morir i les seves propietats passaren a mans dels seus fills Montserrat, Elisa i el pintor Ramon Casas i Carbó. El 7 març de 1928 Ramon Casas i el seu nebot Santiago Codina i Casas construïren un conjunt de cases en aquesta finca en diverses fases fins el 29 d’octubre de 1931 en què començà la quarta. Malauradament aquesta serà la darrera ja que el pintor morí el 29 de febrer de 1932. L'illa no estava del tot construïda i la família Codina Casas començà a llogar les cases construïdes i a vendre els solars que havien quedat buits.

La propietat de l'illa es repartí entre els hereus de Montserrat Casas i la seva germana Elisa. El 1954 els germans Eduard i Àngels Rocamora Nieto, néts de Montserrat Casas, vengueren la seva part. Elisa Casas va morir el 29 d’octubre de 1960 i les cases passaren als seus quatre néts Elisa i Fernando Albaladejo Codina, i Santiago i Josep Codina Ruiz. El 14 de juliol de 1976 el conjunt va quedar afectat urbanísticament preveient-se el seu enderroc. El 8 de novembre de 2017 s’aprovà la desafectació de totes les cases gràcies a una forta reivindicació veïnal. Avui dia continua aquesta lluita ja que l’Ajuntament de Barcelona preveu l’expropiació del passatge, obliga als veïns a pagar les despeses de la seva reforma i a acceptar una empresa municipal, i ha iniciat un expedient d’expropiació del pàrquing en superfície perquè sigui l'Ajuntament de Barcelona qui construeixi un edifici de quatre plantes.Carrer d'Escòcia més avall es troba el passatge d'Escòcia, que consta d’un conjunt de 12 cases de planta baixa, situades 4 en el carrer d’Escòcia i 8 en el mateix passatge. Actualment només se'n conserva una al carrer d’Escòcia i 7 més al propi passatge. Està afectat urbanísticament des de l'aprovació el 1976 del “Plan General Metropolitano” (PGM) que el considera com a zona d’equipaments i rehabilitació. Són les cases més antigues de tot el carrer d’Escòcia. El passatge és un cul de sac que té una llargada de 34 metres i consta com a carrer d’Escòcia nº16. La finca original prové de l’heretat de Can Garrigó. L’autor del projecte de construcció és l’arquitecte Josep Masades.

El maig de 1923, la propietària dels terrenys, Àngela Jacas i Gascó, promogué la urbanització del passatge. Com a curiositat dir que el permís d’obres el va signar Ferran Fabra i Puig, aleshores alcalde de Barcelona.El final del carrer desemboca a l'avinguda Meridiana, denominació que prové dels estudis iniciats el 1791 que es proposaren per a la creació del metre definit com la deumilionèsima part del quadrant d’un meridià terrestre. Per realitzar els càlculs s’utilitzà la distància entre les ciutats de Dunkerque i l’antic far de Barcelona. El 1848 Espanya aprovà el metre i el 1855 Ildefons Cerdà es basà en aquest meridià per urbanitzar dues noves vies de la ciutat, una l’avinguda Meridiana i l’altre fou la seva perpendicular anomenada avinguda del Paral•lel. A la dècada de 1860 els germans Girona Agrafel construïren la línia del ferrocarril del Nord que seguia part del recorregut de l’avinguda Meridiana. A partir de la meitat del segle XX es soterraren les vies del tren i l’avinguda Meridiana es convertí en una mena d’autopista. Aquesta transformació suposà l’ampliació de l’avinguda, l’enderroc de multitud de cases i la desaparició de carrers sencers com és el cas del carrer d’Orense del que avui dia només es conserva la casa del carrer d’Escòcia cantonada amb l’avinguda Meridiana. Un altre exemple és al carrer de la Jota on es pot comprovar que les cases comencen en els nº6 i 7.Caminant per aquesta avinguda es va arribar fins el passeig de Fabra i Puig i l'espai on abans hi hagué la masia de Ca la Ràbia. El 16 de novembre de 1870 l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar aprovà el projecte d’una nova via que havia d’unir el carrer de Casesnoves (ara Gran de Sant Andreu) i la barriada de Santa Eulàlia de Vilapicina.

Aquest projecte va ser iniciativa de Josep Maria Nadal i Vilardaga. El 8 de març de 1884 es projectà la conversió del passeig en rambla. Oficialment es va inaugurar el 13 d’abril de 1890. El 18 de desembre de 1918 va passar a anomenar-se passeig de Fabra i Puig. Inicialment el passeig arribava a l’altura del camí de Sant Iscle ja que un conjunt de cases del carrer de Santa Eulàlia (ara Vilapicina) bloquejaven l’obertura de la nova via. El 1916 s’expropiaren les cases i així el passeig s’allargà. A la dècada dels anys 90 el passeig s'obrí fins el passeig de Valldaura. La rambla es va mantenir fins el 16 d’octubre de 1969 quan el passeig es va convertir en una via ràpida. Gràcies a la reivindicació veïnal el 3 de desembre de 1984 s’aconseguí recuperar la rambla entre els carrers Gran de Sant Andreu i Concepción Arenal i el 20 de maig de 1999 aquest sector canvià oficialment de nom a Rambla de Fabra i Puig.D'altra banda, l’heretat de Ca la Ràbia anava des del carrer de Concepción Arenal fins gairebé a l’altura del carrer d’Antoni Costa/Manuel Sancho, i des del torrent de Can Piqué fins entre el carrer de la Jota i el passeig de Fabra i Puig. La masia estava situada al mateix passeig de Fabra i Puig, entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Pardo. Durant generacions la família Saladrigas va ser la propietària. Joan Saladrigas i Basté a la dècada de 1850 li expropiaren una part de la finca per construir el ferrocarril del Nord. Després de la seva mort el seu fill Narcís Saladrigas i Sagristà, a la dècada del 1870 li expropiaren una part de la finca per urbanitzar la rambla de Santa Eulàlia. A la seva mort la vídua Anna Constansó i Surroca heretà tot el patrimoni Saladrigas i inicia la urbanització de les seves finques. La masia fou venuda el 1896 a Climent Guix i Sabadell i Jeroni Duran i Giralt.

Creuant l'avinguda Meridiana hi ha l'estació de Rodalies-RENFE de "Sant Andreu-Arenal". El 1909 s’inaugurà el baixador de Sant Andreu Nord (o Sant Andreu de Dalt) situat al carrer del Voló cantonada Orense (avui part de l’avinguda Meridiana). Aquesta estació es mantingué en funcionament fins al soterrament de la línia del ferrocarril el 1955, fet que comportà la construcció d’una nova estació al passeig de Fabra i Puig amb avinguda Meridiana.Prosseguint pel passeig de Fabra i Puig i el carrer de Concepción Arenal es va arribar fins on hagué Can Magarola, aproximadament a l’altura entre el carrer de Sòcrates i el carrer de l’Abat Odó. El 6 de juny de 1593 Jaume de Magarola comprà l’heretat. El darrer propietari de la nissaga fou Victor de Magarola i Bru. Aquest, el 1864, renuncià a favor de la seva germana, Montserrat. El 30 d’abril de 1861 la societat dels germans Girona expropià 64.878,62 m2 per construir la línia del ferrocarril del Nord i els seus tallers. Per problemes econòmics, des del 1859, Victor de Magarola havia hipotecat Can Magarola, i finalment, el 31 de gener de 1879, vengué la masia i la terra que li quedava a Engràcia Planas i Ramoneda. Ella morí el 1886 i l’heretà la seva filla, Engràcia Batista i Planas. El 1891 la propietat de Can Magarola passà als hereus de confiança d’Engràcia Batista que dividiren la masia per poder viure diferents llogaters. Can Magarola es va enderrocar el 1966 en construir-se l’avinguda Meridiana.

Una mica més amunt hi havia Can Cerdà, masia situada al carrer del Cementiri nº1 (després anomenat carrer de Piferrer). Fou enderrocada el 1966 per la construcció de l’avinguda Meridiana. La construcció del ferrocarril del Nord va partir l’heretat en dues parts i una fou expropiada. A mitjans del segle XIX el propietari era Joan Cerdà i Artés, casat amb Maria Ribó i Sagristà. La parella no tingué descendència i el 20 de maig de 1868, a la mort de Maria Ribó, Can Cerdà passa a ser propietat de la seva neboda Maria Ribó i Payerol. A tocar de la masia existí la coneguda font i repartidor de la societat de la mina de la Font de Canyelles que es constituí el 1852 i de la qual precisament Joan Cerdà fou un dels fundadors.Creuant novament l'avinguda Meridiana i entrant al Parc Esportiu de Can Dragó pel carrer de Rosselló i Porcel el grup va fer aturada al Cementiri de Sant Andreu. A la dècada de 1830 es construí a tocar de la riera de Sant Andreu (ara carrer dels Garrofers) i el camí de Santa Eulàlia. Actualment se’l considera el segon cementiri més antic de Barcelona, després del de Poblenou. El recinte ha patit diverses ampliacions i reformes de les quals destaca la de 1927 quan l’arquitecte Agustí Domingo i Verdaguer construí la nova façana del carrer dels Garrofers.Al sortir del recinte es va fer camí amunt pels carrers dels Garrofers i de l'Escultor Ordóñez fins a l'alçada del carrer de la Maladeta, el qual abans del 5 de setembre de 1907 s’anomenava carrer de Piqué i era un tram del torrent que duu el mateix nom. Aquest nom prové de la masia de Can Piqué que estava situada al carrer de Sant Iscle, i que a partir de 1881 es conegué com a Can Pisaca. El carrer s’urbanitzà a partir de la dècada de 1830 d’una forma lenta, ja que les finques eren propietat de diversos propietaris.

Pel mateix carrer de l'Escultor Ordóñez s'arribà fins el carrer del doctor Pi i Molist, també conegut fins el 19 de maig de 1914 com a passeig o carretera del Manicomi ja que fou projectat per connectar la rambla de Santa Eulàlia amb l’Hospital Mental de la Santa Creu dirigit pel doctor Emili Pi i Molist. Amb els diners de l’herència del doctor i de la seva muller, Antònia Bacigalupi i Maymó s’accelerà la construcció del manicomi després de molts anys de retard.Creuant aquest carrer hi ha el passatge del Doctor Pi i Molist, on destaca un edifici amb un rellotge de sol. Aquest element mereixeria tenir protegida la seva façana per la seva importància com a únic rellotge de sol esgrafiat de Nou Barris. Actualment la casa està amenaçada pel pla urbanístic en vigor preveient-se el seu enderroc i el de totes les cases que donen al carrer de Sant Iscle a canvi de fer una nova plaça. Aquestes cases antigues del carrer de Sant Iscle són les darreres que subsisteixen de l’anterior alineació del camí de Sant Iscle i pràcticament l’últim testimoni d’aquest camí mil·lenari. Des de diverses entitats com l’Associació de Veïns del Turó de la Peira, la Societat Catalana de Gnomònica o l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris es pretén la protecció i catalogació d’aquesta casa per assegurar també la conservació del rellotge de sol.El grup va continuar cap avall pel carrer del Doctor Pi i Molist fins a la plaça del Virrei Amat, on es va parlar de dos elements importants com Can Sitjà i l'església de Santa Eulàlia. La primera fou la casa més gran del poble de Sant Andreu de Palomar, també coneguda com la Casa dels Set Balcons o el Col·legi de la Bona Vida, doncs en aquest palau es feren concorregudes trobades anuals de personalitats de l’alta classe social i noblesa de Barcelona.

Els marquesos de Castellbell foren els seus propietaris fins a ple segle XX, quan ho vengueren a la família Pujadas, masovers de la casa des del segle XVIII. Podem conèixer molt bé com era aquesta masia gràcies a les descripcions fetes per Rafael d’Amat de Cortada, 1r baró de Maldà en el seu dietari conegut com a "Calaix de Sastre". Als anys 60 l’entitat bancària "La Caixa" va comprar a Pere Pujadas i Armengol aquest palau per enderrocar-lo i construir el gratacels que actualment presideix la plaça. El 21 de març de 2015 l’alcalde de Barcelona va inaugurar un monòlit en memòria de Can Sitjà en la nova plaça també anomenada Plaça de Can Sitjà.Pel que fa al temple, el seu origen es remunta el 1885 quan Josepa Solà i Fatjó decidí oferir uns terrenys de la seva finca per construir una nova església ja que la vella havia quedat petita. Anà a veure a Narcís Cot i Isern, rector de Santa Eulàlia de Vilapicina, i li oferí la proposta. Aquest acceptà i demanà l’aprovació del bisbe de Barcelona que també acceptà. L’arquitecte municipal Josep Domènech i Estapà preparà un plànol per ubicar l’emplaçament de la futura església, d'una superfície de 2.527 m2 situats principalment a la finca de Can Solà, però 202 m2 dins de l’heretat de la Torre dels Anglesos. El fet que els terrenys de la nova església estiguessin situats en dues finques i amb dos propietaris complicà l’operació que es solucionà amb una permuta de terreny. La cessió gratuïta es produí el 31 de desembre de 1885 on el bisbe de Barcelona Jaume Català i Albosa preparà l’acte de col·locació de la primera pedra. El fet d’existir encara la primitiva i mil·lenària església de Santa Eulàlia ha fet que aquesta sigui coneguda sovint com l’església Nova.

Acabada la passejada el públic assistent es va mostrar una vegada més molt satisfet per l'experiència, i és d'esperar que el proper any es torni a comptar amb la col·laboració de l'Arxiu amb un nou itinerari diferent als anteriors que ajudi a descobrir aspectes inèdits i desconeguts de la història d'aquest barri així com a sensibilitzar en la defensa del patrimoni i dels elements que atorguen identitat alhora testimonis supervivents d'una època passada.


[Llegir més a EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS]

 

Dimecres 16 d'octubre de 2019   Salta!

EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS

Celebrada una passejada pel barri dels Indians


El passat divendres 27 de setembre va tenir lloc la passejada històrica pel barri dels Indians que anualment es celebra dins el marc de la Festa Major de l'Antic Barri dels Indians. El punt de trobada va ser a les 18.00 h a la plaça del Rom Cremat, i va tenir com a guies el company i president de l'Arxiu Jordi Sànchez i Ruiz, el company Ricard Fernández i Valentí que col·labora tant a l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris com a l'Arxiu Històric del Congrés-Indians, i el Ricard Sas i Filella, historiador que col·labora activament en aquesta segona entitat i, a més, és soci de l'Associació de Veïns del Congrés-Indians. Enguany ambdós arxius històrics han decidit participar conjuntament tant en la definició de la ruta com en l'elaboració del butlletí "Petit Arxiu" que per al veïnat dels Indians ha estat una gran novetat.Des de la plaça del Rom Cremat, el grup es va dirigir al carrer de Concepción Arenal fins el passatge de la Companyia, un carrer del barri de Navas però que formava part dels Indians. Apareix per primer cop en el projecte d’urbanització de l’heretat de Ca n’Ausellàs en data de 24 de març de 1897. La part del passatge que no forma part de l'esmentada masia es parcel·là al segle XX en la finca de la família Ustrell. El 14 de juliol de 1976 s’aprova el Pla General Metropolità (PGM) on es preveu la desaparició d’aquest carrer.

Des d'allà es va creuar el carrer de Biscaia per anar a buscar el passatge d'Àrtemis, un carrer situat a la illa de la plaça de Maragall i el carrer d’Olesa i els carrers de Biscaia, Juan de Garay i Navas de Tolosa. Està situat al barri de Navas però pertanyia a Sant Andreu de Palomar. L'abril de 1931 el president de la Cooperativa de Funcionaris Públics per a la Construcció de Cases Barates, Pere Mach, sol·licità la construcció de 26 cases de planta baixa i pis amb un soterrani per cada una d’elles. El projecte és de l’arquitecte Joan Ventura. El conjunt es conserva en la seva totalitat llevat del número 1 que es va enderrocar per construir l’edifici de 1983 i el del número 25 per un edifici de 1975. Els números 27, 28 i 29 no formen part del conjunt original.A través de la banda dreta de la plaça de Maragall i pel carrer de Puerto Príncipe amb Campo Florido es va recordar Can Berdura i la fàbrica Rolseson. Can Berdura era una masia que s'enderrocà el 1956 quan es van obrir els carrers de Campo Florido i Puerto Príncipe. L’heretat estava situada al paratge de Vilatrau i tenia una superfície de 12.241,25 m2. Es tractava d'una masia petita on els propietaris hi vivien i cultivaven les seves terres i n'agafaven d'altres en arrendament. Les verdures i hortalisses eren venudes a la parada del mercat del Clot que tenia la Concepció Berdura, coneguda com la Sió de Can Berdura.

A mitjans del segle XIX el propietari era Mariano Berdura i Gaig, el qual es casà en dues ocasions, primer amb Francisca Mas i Rocafort amb qui tingué tres fills i en segones núpcies amb Francisca Crusens i Bonet amb qui tingué quatre fills més. Morí l’any 1899 i l’heretat passà als seus fills Martí i Salvador els quals parcel·laren la finca. Molta gent creu que el barri dels Indians prové dels terrenys de Can Berdura però majoritàriament neix de l’heretat de Ca n’Ausellàs. D'altra banda, la Roselson era una empresa dedicada a la construcció de ràdios, tocadiscos i amplificadors fundada el 1960 per la família Rosselló. Situada en l'actual edifici industrial que hi ha a Puerto Príncipe, entre Campo Florido i Pinar del Río, fou referent dels sistemes de so d'alta fidelitat integrats al mobiliari. El 1974 l'empresa va presentar suspensió de pagaments i el febrer de 1975 els treballadors van aconseguir evitar un expedient d'acomiadament que afectava a la meitat de la plantilla. Finalment el 1978 el govern injectés 50 milions de pessetes i nomenés un gerent de l'INI, mentre la gestió passava als treballadors. No obstant això, la marca va acabar desapareixent. El juny de 1977 el caixer de l'empresa fou assassinat per dos atracadors quan ell i el director administratiu havien retirat uns 3 milions de pessetes de l'oficina del Banc de Biscaia de la plaça de Maragall. Actualment la planta baixa de l'edifici és el pàrquing del Manau i les plantes superiors són llogades a diferents empreses.

Continuant pel mateix carrer fins a Pinar del Río es va fer referència a l'oblidada però importantíssima masia de Ca n'Ausellàs, situada a la illa dels carrers de Puerto Príncipe, Pinar del Río, Matanzas i Campo Florido. L’heretat tenia una superfície de 107.723 m2. A mitjans del segle XIX la propietària era Teresa Minguella i de Torres. Després els succeí el seu fill Ferran Vedruna i Minguella. Aquest morí el 24 de setembre de 1874 i heretà el seu fill Ricard Vedruna i Cruylles, el qual va patir una crisi econòmica que l’obligà a demanar diversos crèdits amb la garantia de les seves propietats, entre les que hi havia Ca n’Ausellàs que hipotecà el 1891 i vengué el 5 de febrer de 1898 als socis que projectaren la urbanització d’un nou barri (actual Indians): els germans Manuel i Pere Romaní i Torruella, Pere Oliva i Amat i Andreu Lluís i Badia. El 24 de març de 1897 presentaren el plànol de la configuració i parcel·lació amb el traçat dels carrers dividint l’heretat en 23 illes.Resseguint pel carrer de Pinar del Río fins a Matanzas el grup es va aturar davant la placa que recorda l'existència del refugi antiaeri, iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona a través del Servei de Defensa Passiva Antiaèria. Les obres es van iniciar a la tardor del 1936 sota la direcció del conseller-regidor Manuel Muñoz Díez amb un pressupost de 66.228,44 pessetes. Consta d'una galeria amb volta de mig punt formada per un únic corredor sense ramals o Canvis de direcció. Es preveia reutilitzar-se com a clavegueram una vegada acabés la guerra. Tenia una longitud de 153,40 metres, una amplada d'1,80 metres, una alçada de 2,10 metres i a 5 metres de profunditat. Disposava de tres accessos a les Cantonades dels carrers que creuaven Pinar del Río en forma de travesser per evitar l'entrada de metralla. La renovació de l'aire es feia per pous de ventilació. Actualment es conserven 148,71 metres del refugi.

El mateix carrer de Matanzas va servir per explicar un destacat espai d'oci: la pista de ball Río de Janeiro i el cinema Río. La pista de ball es va obrir als inicis dels anys cinquanta. Els promotors del local van ser els germans Joan i Josep Escofet i Sabanés i també Francesc Boada i Tapias, fill de Can Clariana. El recinte era envoltat per un porxo lleugerament enlairat sobre la pista de ball, que també s’emprà per a patinatge. Sobre un podi cobert havia l'orquestra que amenitzava les sessions de ball. Als estius, a banda d'organitzar-hi les populars revetlles, s'hi projectaven també pel·lícules a l'aire lliure. L'any 1962 va tancar i al seu lloc es va projectar la construcció d'una sala de cinema de barri. Els mateixos germans Joan i Josep Escofet i Sabanés i Francesc Boada i Tapias van decidir-ne la construcció. El 30 de maig de 1963 fou inaugurat el nou cinema Río, amb entrada en el número 40 del carrer de Matanzas. En els seus inicis era una sala de reestrena amb programes dobles. Anys després, l'empresari Pere Balañá va adquirir el cinema, sotmetent-lo a una remodelació interior obra de l'arquitecte Antoni Bonamusa. El 29 gener 1973 va reobrir completament renovat i com a local de grans estrenes cinematogràfiques. La sala constava d'una platea amb 796 butaques i un amfiteatre amb 404 butaques. El juliol de 2002 tancà definitivament les seves portes.

Enfilant camí amunt pel carrer de Garcilaso es va arribar als terrenys de l'escola Doctor Ferran i Clúa i l'institut Alzina, punt on es va explicar l'existència del tercer camp del Barça, la masia de Can Sabadell i els laboratoris del Doctor Ferran. El 1901 el Barça va disposar del seu tercer camp de futbol en uns terrenys al costat de la masia de Can Sabadell. Feia 110 metres de llarg per 80 metres d’ample i tingué un cost de 1000 pessetes. La inauguració va tenir lloc el 23 de novembre de 1901. Durant la temporada 1901-1902 va guanyar la Copa Macaya i el Campionat de Catalunya. Al maig de 1902 va celebrar el primer campionat nacional. L’expectació que generava Joan Gamper com a jugador va fer que alguns dels partits hi assistissin fins a 10.000 persones. La temporada 1902-1903 es va crear la Copa Barcelona. La temporada 1903-1904 va jugar per primera vegada un partit internacional. A principis de 1905, el club va haver de marxar perquè els propietaris dels terrenys de Can Sabadell preveien urbanitzar-los.D'altra banda, allà a prop existí la masia de Can Sabadell se l’havia conegut com el Mas dels Tarongers. Tradicionalment fou una de les moltes propietats del marquès de Santa Creu. El 31 de gener de 1884 el marquès ven la propietat directe a diversos inversors, tot i que el juny del mateix any 1884 serà adjudicada a un d’aquests, Pere Navarro i Comella. Aquest mor el 20 de juny de 1893 i la propietat passa a la seva vídua, Leonor Serramalera i Aleu que la ven el 2 d’abril de 1898 als hereus de confiança de Josep Oriol Parés i Comaduran. Aquests hereus ja disposaven de la propietat útil de la masia i les terres del Mas dels Tarongers. El mateix 2 d’abril de 1898, Salvador Riera i Giralt, propietari del Mas Guinardó compra la finca i unifica les propietats directe i útil amb la intenció de parcel·lar tota l’heretat.

Pel que fa als laboratoris del doctor Ferran, va ser el23 de febrer de 1899 quan Jaume Ferran i Clua va comprar un solar a Salvador Riera i Giralt, propietari de Can Sabadell, situat entre els carrers de la Manigua, Estébanez (ara Garcilaso), Acàcies i el passatge de Salvador Riera. S’especialitzà en bacteriologia i microbiologia. Entre les seves fites professionals cal destacar el descobriment de la vacuna contra el còlera, la del tifus i la de la tuberculosi i va millorar la vacuna antiràbica del doctor Pasteur. A la seva mort l'activitat del centre continuà fins el 1971, i dos anys després l'Ajuntament adquirí la finca per construir-hi pisos i aparcaments, però les pressions veïnals aconseguiren que s’hi edifiqués l’escola Doctor Ferran i Clua, que s’inaugurà el curs escolar 1982-83. Al curs següent s’iniciaren les classes a l’institut L’Alzina. Actualment el terreny dels antics laboratoris també acullen una llar d’infants i un centre cívic.Deixant enrere el recinte de l'escola es va continuar pel carrer de les Acàcies i el carrer de Prats i Roqué fins a la cruïlla del passeig de Maragall amb l'avinguda dels Quinze. Va ser la darrera parada on es van fer cinc cèntims sobre la masia de Can Xiringoi i la fita coneguda com "Els Quinze". La masia estava situada a l’avinguda dels Quinze Cantonada amb el carrer de Prats i Roqué. La família Armengol hi vivia des del segle XVII fins el 1971 en que es vengué a una constructora per enderrocar-la i edificar el bloc actual.

El 20 de febrer del 1900 l’empresa Tranvias de Barcelona a San Andrés y Extensiones expropià a Pere Armengol i Sagués una finca per construir la cotxera de tramvies que s’inaugura el 1901. A la dècada dels anys 20 va patir dues noves expropiacions per l’obertura del carrer de Prats i Roquer i per la conversió del camí de Sant Iscle en avinguda. Als anys 50 s’expropià un altre solar per la construcció del metro, i anys després novament per la construcció del ramal de metro que uneix la L4 i la L5 i 5, i la finca que avui és el passatge de Maria Àngels Rivas. Després de més de 450 anys, els Armengol continuen vivint en l’única parcel·la que els hi resta de Can Xiringoi, on els anys 50 del segle XX Josep Armengol i Sardà construí un edifici per a la seva família.D'altra banda, la confluència formada pel camí d'Horta a Barcelona (l'actual avinguda dels Quinze i els trams mig i inferior del passeig de Maragall) i la carretera d'Horta a Sant Martí de Provençals (el tram superior del passeig de Maragall i l'actual carrer de Garcilaso), des del 21 de maig de 1901 efectuava la seva parada el tramvia elèctric de Barcelona a Horta. El preu del bitllet entre la plaça d'Urquinaona i aquesta fita valia 15 cèntims de pesseta. Des de llavors, l'indret fou popularment conegut com a "Els Quinze", denominació que ens ha arribat en l'actualitat. Des d'aquest any el nom ha quedat oficialitzat en la nomenclatura de Barcelona amb el canvi de nom de l'avinguda de Borbó per avinguda dels Quinze.

Acabada la passejada el públic assistent va expressar la seva satisfacció especialment pel fet d'haver explicat aspectes històrics fins ara inèdits i desconeguts del barri. Igualment es va agrair la inestimable col·laboració de les dues entitats. Per als qui ho desconeguin, l'Arxiu Històric del Congrés-Indians forma part de l'Associació de Veïns del Congrés-Indians sota el nom de Vocalia de Memòria Històrica, i ha nascut el 2015 amb el propòsit de recuperar, estudiar i difondre la memòria històrica de dues realitats ben distintes com són el Congrés i els Indians, alhora que vol defensar un patrimoni històric que, tot i existir, actualment l'Ajuntament de Barcelona no el té catalogat.
Fotos: Antonio Silva, bcnsostenible.cat, Joan Termes i Ricard Fernández

[Llegir més a EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS]

 

Dimecres 16 d'octubre de 2019   Salta!

CanMasdeu

PIC 27 octubre a Can Masdeu

¡¡ya tenemos la programación para el próximo 27 de Octubre!! …en breve toda la descripción de talleres y actividades…

[Llegir més a CanMasdeu]

 

Dimarts 15 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

INSUBORDINACION Y DESACATO

Hoy, 14 de octubre de 2019, creemos que resulta adecuado hablar de otro tipo de delitos que también pudieran haber cometido determinados funcionarios públicos de este país. Cuando la Directiva 93/13/CEE, de 05 de abril, de obligado cumplimiento para todos los países que integran la Unión Europea,  manifestó en su artículo 10 apartado 1, párrafo […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dimarts 15 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

El derecho de retracto de los inquilinos no está asegurado a pesar de la victoria de las afectadas de EMVS de Madrid

El artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 legislada en tiempos de Miguel Boyer, del Gobierno de Felipe Gónzalez del PSOE- todo hay que recordarlo-, especifica lo siguiente: Artículo 25. Derecho de adquisición preferente. apartado 1. En caso de venta de la vivienda arrendada, tendrá el arrendatario derecho de adquisición preferente sobre […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dilluns 14 d'octubre de 2019   Salta!

Associació 500×20

La desobediència civil és la nostra eina per canviar lleis injustes i aconseguir drets socials i civils

DECLARACIÓ: El Tribunal Suprem acaba de convertir qualsevol acte de DESOBEDIÈNCIA en un acte DE SEDICIÓ. La interpretació que fa el Tribunal Suprem dels fets del referèndum del 1 d’octubre del 2017 a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya el tipifica com delicte ... Llegir +++La desobediència civil és la nostra eina per canviar lleis injustes i aconseguir drets socials i civils

[Llegir més a Associació 500×20]

 

Dilluns 14 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

Declaración: La desobediencia civil es nuestra herramienta para cambiar leyes injustas y conseguir derechos sociales y civiles

DECLARACIÓN: El Tribunal Supremo acaba de convertir cualquier acto de DESOBEDIENCIA en un acto de sedición de facto. La interpretación que hace el Tribunal Supremo de los hechos del referéndum del 1 de octubre de 2017 en la mayoría de pueblos y ciudades de Cataluña lo tipifica como delito de sedición. Nuestra interpretación sería que […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dilluns 14 d'octubre de 2019   Salta!

Casal de Barri La Cosa Nostra

APUNTA’T AL TALLER FUTBOL FEMENÍ

 

Dilluns 14 d'octubre de 2019   Salta!

Kasal Joves Roquetes

Comunicat

Comunicat de l’Associació Roket Project en relació a l’eventual sentència sobre el procés independentista i les persecucions polítiques dels últims temps perpetrades per l’Estat : Com a Associació Roket Project, […]

[Llegir més a Kasal Joves Roquetes]

 

Diumenge 13 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Ruta històrica al cementiri de St Andreu.En Miquel-Antoni Roman,membre de ERC Nou Barris ha sigut el organitzador d'aquesta passejada on ens ha explicat la història d'aquest cementiri on es troban dues víctimes dels combats que van tindre lloc a l'octubre de 1934 quan es va proclamar l'Estat Català de la República Federal Espanyola.Al Panteó del Soldat es troba la tomba del Capità del Estat Major Gonzalo Suárez Navarro i fora del Panteó en un carreró la tomba familiar on es enterrat el militant de les JEREC Ferran Moratona i Guasch,morts tots dos el 7 d'octubre del 1934.També hem visitat les tombes de Joan Comorera que va ser el primer Secretari General del PSUC i de l'Ignasi Iglesias,famòs dramaturg i poeta català. També aquí es troba la tomba familiar de la Montserrat Caballé.Si algú de vosaltres té coneixement de fets històrics, anecdotes... d'aquesta epoca us podeu posar en contacte amb en Miquel qu'esta preparant un llibre sobre Nou Barrisen aquells temps. Moltes gràcies.

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Diumenge 13 d'octubre de 2019   Salta!

Associació 500×20

Blackstone i Trenquem Talisman Capital: entre la violència immobiliària i el dret a l’habitatge

#TrenquemTalismanCapital és una campanya més de denúncia de la violència immobiliària que hem viscut des de l’esclat de la bombolla immobiliària al 2007 a l’Estat espanyol. Talisman Capital forma part d’un conglomerat d’empreses i directius del sector financer i immobiliari. El 7 de desembre de ... Llegir +++Blackstone i Trenquem Talisman Capital: entre la violència immobiliària i el dret a l’habitatge

[Llegir més a Associació 500×20]

 

Diumenge 13 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Las diferentes baldosas de la Calle Mina de la Ciudad.


A primera vista, parece extraño, tantas baldosas distintas en una misma calle. La explicación que me han dado, es que han querido utilizar las diferentes losas que podemos encontrar paseando por Barcelona.

 A continuación adjunto un enlace muy interesante del Periodico. Las aceras de Barcelona tienen historia : https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180422/historia-aceras-pavimento-barcelona-danae-esparza-ras-de-suelo-6776320?fbclid=IwAR1m1l2wB5N1dH8Tb5SLTypXgQLknccUY4XhU1pl1-pQly6Rs0h5-lhtrEE

 Y El panot de Barcelona: ¿qué significa y por qué es tan especial? https://www.laramblabarcelona.com/panot-de-barcelona/

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Diumenge 13 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Expo "Urban Sketching"

 
Aquesta exposició es el treball de un curs impartit per "Lapin" que s'ha portat a terme al Barri de Roquetes.
La podeu veure fins al 15 d'octubre, val la pena no perdre de veure aquesta exposició.
http://www.lesillustrationsdelapin.com/ 

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Divendres 11 d'octubre de 2019   Salta!

Associació 500×20

5 octubre 2019: Vídeo de la Charla con PAH Madrid y asc 500×20 en Barcelona en C.Cívico Can Basté

 

Dijous 10 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

Un dócil Pedro Sánchez muestra su cara más “business us usual” a los capos de Wall Street

El martes 24 de septiembre un dócil Pedro Sánchez mostraba su cara más "business us usual" a capos de Wall Street entre ellos Kenneth Caplan, el jefe inmobiliario mundial del fondo Blackstone. Otro periodista latinoamericano con otra frase, tosca pero expresiva, explicaba la actitud mantenida por el  jefe del Gobierno español  en laa reunión celebrada […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dimecres 9 d'octubre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

Dia de la Pinya_2019El dia de la pinya és un dia molt especial per a totes les entitats i projectes del barri. Una oportunitat per donar a conèixer a totes les veïnes i veïns la riquesa associativa de Roquetes i poder gaudir d'un dia ple d'activitats.gracias

[Llegir més a xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris]

 

Dimarts 8 d'octubre de 2019   Salta!

EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS

Exposició de pintures "PINZELLADES DE VERDUM" a la seu de l'Arxiu


El passat dijous dia 26 de setembre a les 19.00 h al vestíbul de l'Espai Via Favència (seu de l'Arxiu) va tenir lloc la inauguració de l'exposició de pintures que porta per títol "Pinzellades de Verdum". En l'acte van assistir una trentena de persones, majoritàriament procedents dels barris de les Roquetes i Verdum, i és una mostra àmplia i variada d'obres pictòriques a càrrec dels alumnes del Casal de Barri de Verdum. La presentació anà a càrrec del company Arnaldo Gil i de la representant del grup de pintors i pintores del casal Pepa Vila. Mereix agrair la confiança dipositada en nosaltres per part d'aquest col·lectiu per haver accedit a exposar els quadres a l'Espai Via Favència. A més de l’Arxiu, ha col·laborat també l’A.V. de Verdum.

El resultat final és una interessant exposició artística formada per un total de 40 quadres on es poden apreciar diferents tècniques pictòriques, com són l'aquarel·la, l'oli, l'oli a l'aigua i l'acrílic, tant sobre tela com sobre paper. Igualment es poden apreciar estils diferents, des de figuratius (paisatges rurals, paisatges urbans, figures humanes, elements florals, retrats femenins i natura) com també abstractes. De totes les obres destaca l'ús de colors molt vius que atorguen molta vida a cada obra. Els pintors i pintores que han exposat han estat Gregorio Hernández, Conchita Serrano, Paquita Fajardo, Ana Merino, Domi Antolín, Alice Ruiz, Loli Alarcón, Esther Fernández, Antonia Díaz, Daniel Cabanes, Emiliana Renedo, Dolores Feliz i Dani Cabanas. L'exposició, gratuïta i destinada al públic en general, forma part dels actes de la Festa Major de Verdum 2019 i romandrà visitable fins el proper dissabte 26 d’octubre.

Fotos: Pilar Escamilla i Josep Maria Babí

[Llegir més a EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS]

 

Dimarts 8 d'octubre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

Charla-Taller

 

Dimarts 8 d'octubre de 2019   Salta!

CanMasdeu

PIC 20O: Horts Comunitaris de la Vall

Un año más os damos la bienvenida a todas al PIC de Huertos Comunitarios De la Vall de
Can Masdeu.
Los huertos comunitarios de Can Masdeu, somos un colectivo diverso,formado por jóvenes,
personas jubiladas, personas de diversidad de orígenes, todo esto nos hace más
afortunadas de compartir un proyecto colectivo.
Somos un punto de encuentro, de intercambio loco y organizado.
Nos organizamos a través de asambleas mensuales.
En el que también contamos con la participación de dos persona s de la casa, para que la
dinámica sea bidireccional.
Somos hortelanas que nos gusta la fiesta y la buena comida y desde luego en una buena
compañía y un lugar especial. La Vall De Canmasdeu!
Queremos mantener nuestros cultivos de la manera más respetuosa con el medio ambiente.
Manteniendo el cultivo local y ecológico.
En Huertos Comunitarios, tenemos un gran reto y muy importante, porque de ello depende
la vida de nuestras parcelas, ya que sin agua no hay vida.
El agua un bien común, del que hay que ser más conscientes en usarla y que todas
podamos disfrutarla con mucha responsabilidad.
Sabemos que en los últimos años se agudiza más y más, por ello nuestro gran objetivo.
Es lograr el riego por goteo y ver la forma de almacenarla.
Y para ello en los últimos años intentamos estar al día y dar más contenido crítico a la
realidad, que nos atraviesa a todas.
Este año queremos dedicar nuestro PIC, a hablar sobre género y más específicamente.
Sobre feminismo y las diferentes precariedades que nos discrimina oprime, silencia.
Y de como, mujeres fuertes valientes, luchadoras se enfrentan organizadas y que se puede
lograr ser fuerza y por y para conseguir derechos y mejorarlos.
Estas jornadas servirán para visibilizar todas las formas de luchas, además de compartir las
formas que el patriarcado utiliza para negarnos el derecho a vivir, a existir como personas
con plenos derechos. a través de luchas que se construyen colectivamente.
PROGRAMA
11-14h: Taller de teatro Cabaret feminista: Magaly Castillo. Artivista Nicaragüense.
Es importante que hagáis la inscripción al correo para la mejor organización del taller, traer
ropa cómoda. Hay una aportación mínima de 10 €, que se realizará el mismo día del taller.
teatrocabaretprojec@gmail.com
!Compartiendo experiencias de luchas feministas frente a la precarietat del sistema
neoliberal.!
12:30h: Mesa Redonda: Experiencias de Activistas Feministas frente a la precariedad del
sistema neoliberal machista y fascista.
Cómo se construye realidades positivas que se logran bajo la luchan con objetivos claros y
comunes en contra de aquello que nos oprimen a las mujeres.
Estarán presentes, Sindillar, Las Kellys, Putas Indignadas, Grupo lésbico feminista
Artemisa,
Lola No Está Sola, Alessandra Tatic Refugees Welcome, Asociación Mujeres Migrantes y
Diversas.
12h: Ruta por la Vall De Canmasdeu
12:h: Taller de realización de bolsas a través de camisetas recicladas
12:30h: Taller de maquillaje infantil: Edwin Morocho
12:30h: Taller de Mandalas de lana: Paulina Martínez Pérez.
Importante traer lanas de muchos colores, sirven también restos que tengáis.
13:h: Payaso Pauperrím- Joan Fede
14 h: Comida vegetariana ecológica a precio popular.
14:20h: Proyecto Sunflower. Formato acústico de un proyecto de banda de crecimiento,
creado por Alba Sosa y Marina Flor, voces princiàles que juegan con armonías con el
objetivo de crear un buen ambiente desde el escenario.
15:20h: Danza de Sirenas.
16:0h : “Infinity Monkeys”: Teorema del mono infinito pulsando teclas al azar por un tiempo
indefinido16:30h: Juan José Barreda, Escuela Superior de Música Guitarrista flamenco, ha tomado
clases con José Cuesta, El Viejin, David Cerreduela y Manolo, Els Comediants, David
Civera, Ginesa Ortega, Gani Mirzo, Jerry Gonzáles, Elena Gadel, Pasión Vega, etc,etc
también trabajó durante varios años en el tablao Palacio del Flamenco en Barcelona.
17:00 Teatro Cabaret Feminista: Una propuesta de humor y crítica política que nos
invita a reírnos del poder, de aquello que nos oprime y discrimina. Es una puesta en
escena que, incluye diversas expresiones artísticas consideradas no formales.
Y que bebe de las tradiciones del teatro popular y social de América Latina. El teatro
cabaret feminista busca cuestionar las estructuras que nos oprime, someten nuestros
cuerpos y generan relaciones desiguales de poder.En otras palabras nos invita a reírnos
bien fuerte del poder, a convertir el humor y la realidad en un acto político de resistencia
feminista.
18h: Kundalini Yoga: facilitadora ; Laura Egler Terol
Es un estilo de yoga espiritual y devocional, que involucra en muchas ocasiones cantos,
mantras, velas e incienso.
A través de la práctica de posturas en combinación con la respiración, ejercicios de
pranayama, cierres energéticos (bandhas) y mudras, busca abrir y equilibrar los chakras
para prevenir y sanar dolencias físicas y emocionales.
18h: DJ Lucil, quién está experimentando nuevos y emocionantes retos. En la búsqueda de
salir de la “vida cotidiana” que nos arrasa y nos pierde en la loca cotidianidad de la ciudad.
la falta de ganas de poner ritmo a la vida, Lucil, nos trae una variedad propia que lo único
que espera es de pasar un buen rato y disfrutarlo entre todas,
Lucil, es una luchadora incansable que lo gestiona con mucho ritmo. ahora la
disfrutaremos en nuestro PIC de Huertos Comunitarios.[Llegir més a CanMasdeu]

 

Dimarts 8 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

Colectivos de la comunidad valenciana se organizan contra las sentencias prevaricadoras del Tribunal Supremo

Hace unos días publicábamos una declaración del abogado José Mari Erausquín en su perfil de Facebook sobre la manipulación que está haciendo el Tribunal Supremo interpretando leyes y manipulando sentencias para sostener los intereses de la Banca española con el título: La última cacicada de nuestro Tribunal Supremo, esta vez bajo la apariencia de haber […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dilluns 7 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

La Banda Municipal de Barcelona-La Banda al centenari del barri de la Prosperitat

 

Dilluns 7 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

El Tribunal Supremo se encomienda a los intereses de la Banca contra los deudores hipotecarios que son laminados

declaración de PAH Madrid sobre el tema dl vencimiento anticipado y la sentencia del Supremo sobre el caso después de las sentencia del TJUE. GRAVISIMO GOLPE JUDICIAL DEL ALTO TRIBUNAL A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES QUE SE VEN ABOCADOS A UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA, CONTRAVINIENDO -CON TOTAL DESCARO Y DESVERGUENZA- LO DISPUESTO POR EL DERECHO […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Diumenge 6 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

La Banda Municipal de Barcelona - Daniel Cortizo Peruch

 

Diumenge 6 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Vermutsical amb Alma de Boquerón

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

Actualizado 2019 ¿qué hacer si no me quieren renovar el alquiler social después de una ejecución hipotecaria irregular, dación o venta de inmuebles?

En 2007 cuando aún el ministro de Economía Solbes ,del gabinete de Zapatero, se jactaba de su autodenominado “círculo virtuoso de crecimiento” de la economía española se inició una oleada de ejecuciones hipotecarias hasta sumar 758.061 en 2018 (*1). Bajo la apariencia de una subida de tipos de interés supuestamente obligada por la economía recalentada […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

San Froilán_2019

Banda Simfònica de Roquetes-Nou Barris Dir. Daniel Navarro
Agrupación Cultural Rosalía de Castro de Cornellà
Casa Galega de l’Hospitalet de Llobregat
Agarimos de Badalona

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

San Froilán_2019

Banda Simfònica de Roquetes-Nou Barris Dir. Daniel Navarro
Agrupación Cultural Rosalía de Castro de Cornellà
Casa Galega de l’Hospitalet de Llobregat
Agarimos de Badalonagracias

[Llegir més a xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris]

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

San Froilán_2019 [vídeo]

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS

Celebrada a l'escola Freire la xerrada "LA DONA I L'EDUCACIÓ"


El passat dimecres dia 25 de setembre a les 17.30 h a l’escola Freire va tenir lloc la xerrada que portava per títol "La dona i l'educació". L'activitat, celebrada a la sala d'actes i emmarcada dins la Festa Major de Verdum, va comptar amb l'assistència d'unes 60 persones. L'organització anà a càrrec de l'A.V. de Verdum, l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris i el Centre de Formació d'Adults (C.F.A.) Freire.La companya i col·laboradora Montse Argente s'encarregà de donar la benvinguda i de presentar a la ponent, la Roser Solà i Montserrat. Nascuda a Mataró, és llicenciada i doctora en història econòmica. Des del 1966 es va assentar a Nou Barris, per bé que anteriorment ja coneixia l'actual districte ja que els caps de setmana anava a la guarderia Los Enanitos a folrar llibres. Va formar part de l'equip humà que va fundar l'escola Pla de Fornells el 1966, exercint de professora en aquest centre docent fins el 1971. Des d'aquell any i fins el 1976 marxà a l'escola Ton i Guida, on va desenvolupar juntament amb altres docents una interessant tasca pedagògica renovadora. Entre el 1979 i el 2000 va exercir de mestra a l'institut Sant Andreu-Valldaura. També ha estat docent a Xile i a la Universidad Centroamericana de Managua. Si alguna cosa ha caracteritzat a la Roser ha estat la seva preocupació per la millora del sistema educatiu  i del nivell escolar dels alumnes de Nou Barris. És també sòcia de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris d'on ha fet col·laboracions, especialment en la publicació d'articles a la revista "L'Arxiu", a més d'altres contribucions personals.

Després la paraula va passar a la Roser, la qual va agrair la presència a la sala d'antics alumnes seus, alhora que va remarcar l'especial importància pedagògica que va tenir el C.F.A. Freire no només a Nou Barris sinó també a nivell de Barcelona. Les explicacions van anar acompanyades d'un PowerPoint il·lustratiu per fer-ho més amè i comprensiu per a tothom.Va començar remarcant que el 90-95% dels docents que van fer renovació pedagògica van ser dones. Per escriure el llibre "L'ensenyament a Nou Barris" (número 6 de la Col·lecció Favència) va anar a consultar en diversos arxius i centres de documentació, al Col·legi d'Arquitectes i a l'hemeroteca de La Vanguardia, a més d'haver fet entrevistes a antics alumnes, docents i personal administratiu. La xerrada es va fonamentar a resumir l'esmentat llibre, el qual es troba encara disponible i a la venda a la seu de l'Arxiu i a les principals llibreries de Nou Barris.Va definir una primera corresponent a la Segona república. Aleshores l'actual territori de Nou Barris tenia només uns 6.000 habitants. Només havien escoles en cases particulars. Arribada la Segona República es va creure en la necessitat de construir una escola. Es va aprofitar el material de l'antic Pavelló de Suècia procedent de l'Exposició Internacional de 1929 per construir el nou Pavelló de les Roquetes. Començà a impartir el 1933. Tenia 5 aules per a uns 160 alumnes. L'escola era mixta, gratuïta, obligatòria, laica, renovadora i catalana, és a dir, l'esperit del Patronat de l'Ajuntament de Barcelona per fomentar l'escola de pedagogia renovadora. També es va habilitar l'antiga església de Santa Engràcia, a la Prosperitat, com a escola.

La segona etapa és el franquisme, període caracteritzat per la depuració de mestres, l'ús exclusiu del castellà, massificació a les aules, separació d'alumnes per sexes, promoció de les escoles religioses, ajut a les escoles privades, autoritarisme, ordre i disciplina, pedagogia basada en la memorització de la matèria i una doctrina basada en el nacional-catolicisme (Deu, pàtria i família). Les competències passaren al Ministeri d'Educació. Als anys quaranta la Falange va tenir molta força a les escoles, igual que l'Església.Als anys cinquanta els barris de Nou Barris començaren a créixer en població amb 25.000 nous habitants. Es van fer escoles noves com l'Agustina de Aragón (enmig de la Via Júlia), Sant Josep Oriol (a la Trinitat Nova), Sant Antoni Maria Claret (a les Roquetes) i Sant Jordi (a la Trinitat Nova). On ara hi ha el C.F.A. Freire va sortir la primera escola de dones religioses, de les Damas Apostólicas, abans de traslladar-se al carrer d'Almansa. També existí l'escola de formació de monges de la Santa Creu, on ara hi ha la plaça de Karl Marx. El Taller de Natzeret, a la Via Favència, era escola de formació professional, i la guarderia Los Enanitos iniciativa de la parròquia de Sant Sebastià. Les escoles privades més destacades foren l'Avellaneda, 23 d'Abril i Sant Lluís.Als anys seixanta van ascendir al poder membres de l'Opus Dei amb la intenció de millorar el sistema educatiu degut a què encara hi havia molt d'analfabetisme i molts infants sense escolaritzar. Aleshores van aconseguir desplaçar a la Falange.

Es van crear escoles cristianes compromeses en base al Concili Ecumene aprovat sota el papat de Joan XXIII, en què l'Església havia de servir als pobres i als més necessitats. Va ser una resposta dintre d'un sector més moderat i democràtic de l'Església, monges i capellans que van reivindicar aquest esperit. Entre les escoles cristianes compromeses es van inaugurar la Sant Josep Obrer, Benjamí, Ginesta, Pla de Fornells, Jesus-Maria, Claudina Thevenet i el Centre Escolar Valldaura. En aquella època es van crear també moltes acadèmies privades i algunes escoles públiques. El Ton i Guida fou una escola fundada per la Maria Antònia Canals, una dona de conviccions cristianes formada sota la renovació pedagògica. L'objectiu era que l'alumne gaudís a classe, que no rebés sinó creés, i que la persona fos persona des de curta edat.Una tercera etapa va ser als anys setanta al produir-se un gran canvi en el sistema educatiu. L'Estat espanyol es comprometé a què tots els alumnes espanyols estiguessin obligatòriament escolaritzats fins els 14 anys. Davant la manca de més oferta pública es subvencionaren escoles privades per tal de què els alumnes més desfavorits poguessin estudiar. A finals de la dècada la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la competència d'ensenyament. Es construïren noves escoles, més públiques que no pas privades, com l'IB Sant Andreu i l'IFP Guineueta. A més, moltes acadèmies privades van acabar desapareixent. L'escola Freire s'obrí el 1972. Un altre centre educatiu fou l'escola especial Les Lletres per alumnes discapacitats.

La quarta etapa englobaria a partir dels anys vuitanta, sota un sistema democràtic on la Generalitat de Catalunya assumiria definitivament les competències d'educació. Es volia restaurar el què havia fet el patronat de Cultura dels anys trenta. Aleshores molts docents van haver de reciclar-se paulatinament en el nou sistema de renovació pedagògica per no haver de marxar. En definitiva, es va democratitzar el sistema educatiu. Es crearen els consells escolars representats per docents, alumnes i personal no docent; es van elaborar els mapes escolars amb la població de la zona; es contracten als mestres des de la Generalitat i es fan concerts amb les escoles privades moltes de les quals se salven d'haver de tancar. Es crearen escoles públiques noves com l'Amadeu Vives, la Mercè Rodoreda, la Benjamí i la Galileo-Galilei. L'escola Pla de Fornells es va ubicar en un nou edifici, igual que l'institut Sant Andreu que estava en barracons i l'institut Guineueta que estava en els baixos d'un edifici. En aquest sentit, la Generalitat va adaptar els edificis a les exigències de la renovació pedagògica (laboratoris, aules de música, gimnasos...). Les escoles passaren a ser mixtes (nens i nenes) i sense control ideològic, sense massificacions (control del nombre d'alumnes per aula), amb més creativitat,pedagogia més comprensiva i en català. Els pares i mares començaren a tenir pes i importància cada vegada més creixent.Després d'haver resumit les quatre etapes pedagògiques, la Roser es va referir a les escoles religioses, les escoles parroquials i les acadèmies privades.

Les escoles religioses depenien de congregacions religioses, acostumaven a ocupar edificis grans i es caracteritzaven per tenir continuïtat en la direcció del centre. Això va ser molt valorat per pares i mares que veien ordre i disciplina, fet que animava a matricular-los no tant per les creences sinó pels valors. Generalment es valoraven les activitats com les colònies però en canvi el sistema pedagògic era molt tradicional. Les Dames Apostòliques de l'escola Luz Casanova van obrir els patis als barri per a fer esport, la qual cosa van fer una educació del jovent molt interessant. Les escoles parroquials foren obra de capellans molt oberts compromesos políticament i socialment. Totes apostaren per la renovació pedagògica. El Ton i Guida fou la més paradigmàtica, on l'educació va prevaldre per sobre la instrucció, a l'abast de tothom, integradora socialment i en català. Els principis de la pedagogia activa eren fomentar la lliure expressió, la iniciativa, la creativitat, la coeducació, ni premis ni càstigs, l'educació estètica, l'educació plàstica i l'educació musical. Pel que fia a les acadèmies privades, s'acostuma a tenir una visió molt pejorativa. Algunes d'elles van fer una tasca important, com la Sant Lluís, l'Avellaneda i la Sant Ferran. D'altres, en canvi, no eren així sinó amb docents mal formats (per exemple matrimonis, familiars i amistats sense titulació oficial) i una pedagogia autoritària i memorística en locals molt deficients.

La ponència va finalitzar amb una referència a l'escola Freire i a l'escola de música La Guineu, ambdues de gran renovació pedagògica, amb forta presència de dones i un model educatiu basat en el protagonisme i la participació dels alumnes tot promovent la creativitat. Com a reflexió final, la Roser va afirmar que a Nou Barris sempre ha hagut una especial preocupació per l'educació, essent les claus per al bon funcionament el lideratge, un bon equip de mestres ben preparat i apassionat i una bona infraestructura. Va finalitzar amb una pregunta: el tarannà dels ciutadans de Nou Barris i la realitat de l'ensenyament actual es correspon amb tants esforços passats?Acabada la xerrada el públic assistent va respondre amb un fort aplaudiment i va poder gaudir d'un pica-pica i un refrigeri. Al final de l'acte, tant la Montse com la Roser foren obsequiades amb uns rams de flors. Tanmateix es van vendre alguns exemplars del llibre "L'ensenyament a Nou Barris", dels quals la mateixa Roser va poder dedicar i signar als compradors.
Fotos: Pilar Escamilla

[Llegir més a EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS]

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Bingo Popular.Després de les actuacions musicals què millor qu'un Bingo Popular amb premis otorgats pels comerciants de Verdum,sota la Marquesina de la Via Julia i organitzat per la comissió de Festes de Verdum.Va ser entretingut i divertit gràcies al grup Atrezzo qu' anava mostrant els números que anaven surtint. I fins aquí la meva participació en aquesta Festa Major del que va ser el meu barri durant la meva infantessa i al que tinc un especial carinyo.ENHORABONA als organitzadors ,artistes,voluntaris i public en general pels bons moments viscuts i fins l'any vinent !!!

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dissabte 5 d'octubre de 2019   Salta!

EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS

LA FOTO DE LA SETMANA: El president de l'Arxiu fa el pregó de la Festa Major dels Indians


La imatge ens mostra al company, col·laborador i actual president de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, Jordi Sànchez i Ruiz, fent el pregó de la Festa major dels Indians d’enguany. L’acte es va celebrar a les 11.15 h al carrer de Jordi de Sant Jordi amb Pinar del Río de l’esmentat barri, tocant a la plaça del Rom Cremat. Van assistir també altres personalitats del barri i del districte de Sant Andreu els quals també van dir algunes paraules, com per exemple la regidora del districte Lucía Martín González i un representant de la Comissió de Festes de l'Antic Barri dels Indians, Edgar Miró.El Jordi va fer una xerrada molt amena i interessant que va arrencar riures, somriures i aplaudiments en nombroses ocasions, tot fent referència a la història del barri. Gràcies a la seva recerca local a l’Arxiu de Protocols de Barcelona va poder fer pinzellades d’aspectes inèdits i desconeguts que no van deixar de sorprendre al públic assistent. Va reivindicar el passat històric i la seva identitat diferenciada de la del veí barri del Congrés. Fins i tot, va remarcar que la primera persona que va comprar una finca als Indians fou precisament una dona. Trencant mites i reescrivint el què fins ara s’havia cregut, tothom va quedat molt satisfet de les seves paraules i va convidar a qui ho desitgés a venir a la passejada de barri del día 27 de setembre, de la qual ben viat es publicarà un article al present blog.


[Llegir més a EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS]

 

Divendres 4 d'octubre de 2019   Salta!

...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.

[TALLER D'HISTÒRIA DE PORTA] per salvar el patrimoni del barri...

[TALLER D'HISTÒRIA DE PORTA]
Us presentem el TALLER d'Història dl barri de Porta amb un article publicat al diari digital TOT BARCELONA.

Si teniu ganes de sumar-vos a la lluita per preservar el patrimoni del barri, no ho dubteu, sumeu-vos a l'assemblea que farem el dissabte 12 d'octubre a les 11h.

Perquè som de Porta i no volem desaparèixer! Per una Barcelona dels barris!


totbarcelona.cat Veïns de Porta que queden per salvar el patrimoni del barriper David Cobo 03 d’octubre de 2019 23:26 7-9 minuts Si a Gràcia va caldre que amenacessin una alzina bicentenària perquè hi hagués una revisió del patrimoni de tot l'entorn, altres barris de la ciutat, més allunyats del centre, han necessitat molt menys per organitzar-se. Veïns de zones com Porta (Nou Barris) o Can Baró (Horta-Guinardó) han decidit de motu proprio investigar els racons dels seus barris per fer-se un catàleg propi de la memòria dels carrers, des de cabarets fins a masies. Un patrimoni a la carta. L'enèsima lluita informal que fa de contrapès al canvi accelerat de Barcelona.
Patrimoni "quotidià", no "històric"A l'Albert Villacampa i la Maria Castells els separen 53 anys. No havien tingut contacte mai. Un té 25 anys i presideix l'associació veïnal de Porta. L'altra, en té 78 i compta amb el meritós reconeixement d'haver-se passat tota una vida al barri, fins i tot quan hi passejaven vaques i es trepitjava raïm a les cases del voltant. Ara, però, els camins d'aquestes dues persones s'han creuat. Va succeir quan una petita comitiva de l'Associació de Veïnes i Veïns (AVV) de Porta passejava per sota del balcó de la Maria. El grup es mirava un immoble gran, una d'aquelles cases baixes amb aspecte del segle passat, i ella els va advertir amb un crit. "Vam haver d'aclarir que no érem compradors ni okupes", recorda Villacampa. Llavors, la dona va agafar la clau i els va deixar passar.
És un dels casos d'una seixantena de construccions icòniques que ha comptabilitzat l'associació. Llocs que encara perduren i que, d'alguna manera, estan en risc de desaparèixer. La iniciativa, de fet, va sorgir del degoteig d'enderrocs de masies, bars i cases antigues –afectats per plans urbanístics– que afronta Porta. A partir d'això, es van proposar unes rutes obertes a tothom qui tingués ganes d'unir-s'hi. I, ràpidament, es va convertir en un èxit. Desenes de persones s'hi van sumar.
Els veïns que participen a les rutes de Porta van dur de manera espontània fotografies antigues del barri / Cedida
Els veïns que participen a les rutes de Porta van dur de manera espontània fotografies antigues del barri / Cedida
"No volíem caure en la història dels grans esdeveniments, sinó en la quotidianitat", matisa el representant veïnal de Porta. Cada racó era susceptible de ser patrimoni a protegir si un dels assistents –grans i joves– l'assenyalava i n'explicava algun detall. "El Bar Castells, obert des del 1962 i que encara regenta la mateixa família", per exemple, cita Villacampa. O l'antic Barco, un espai on abans s'hi aplegaven un cinema, un casino i una sala de concerts. "Hi podies dur la carmanyola de casa i hi passaves el dia", afegeix Ivan Patrici Navarro, un altre dels veïns de l'AVV implicat en les passejades patrimonials. O la bodega Montferry, on els anarquistes van assassinar el botxí oficial de Barcelona durant la Segona República.
Tots aquests espais s'apunten, s'apleguen en unes fitxes i es preparen per a un arxiu. "El resultat final ha de ser un catàleg popular. I si el veu un expert, potser ens el tira a terra. Però, mentrestant, haurem provocat el que volíem, que és fer veure els veïns que no estan sols", resumeix Navarro. De fet, aquesta idea poc normativa, més propera a les històries de sobretaula que a les dades urbanístiques, va costar que s'entengués de portes en fora. Quan van parlar amb l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, l'entitat especialitzada els va aconsellar que no feia falta que s'hi esforcessin tant perquè una gran part de la feina que proposaven ja estava fet, els deien. "Ens sabia greu perquè no ens acabaven d'entendre. No volíem un catàleg de cases. El que preteníem era estimular el caràcter crític del veïnat. I per arribar a això, calia caminar", resol l'Ivan.
Pilota i carrerI així van descobrir la casa de la Maria Castells Quintana. Una finca que, de fet, aplega tres habitatges tan llargs que ocupen l'ample de l'illa on són. Tenen un gran pati amb nesprers i figueres. També hi ha portes laterals, algunes de tapiades. I la sorpresa va ser en saber-ne l'origen. "Tenen gairebé 150 anys", explica la Maria. Eren del seu besavi, concreta, sense estar gaire convençuda. Han passat massa anys i moltes generacions. De fet, si la seva neta s'atreveix finalment a fer el pas de quedar-se amb una de les tres cases del terreny, serà la sisena generació de la família que habita el mateix espai.
Les tres cases dels avantpassats de la Maria Castells, vistes des del balcó del seu domicili actual / D.C.
Les tres cases dels avantpassats de la Maria Castells, vistes des del balcó del seu domicili actual / D.C.
La Maria ja no hi viu, a la casa, però la vigila des del seu pis, just al davant. A més, cada dia hi baixa. Obre la persiana d'una mena de traster i ruixa el terra amb aigua i lleixiu. És el mateix carrer on va créixer. També on van néixer els seus pares. I els avis. Per això, quan ella parla de patrimoni, també té una idea que va molt més enllà de com serà d'aquí a un temps l'antiga finca del seu besavi. A ella li ve al cap un altre fet, que també és seu, i que és de Porta. Els nens jugant al carrer.
Maria Castells recorda que jugava de petita a l'actual passatge de Porta, on es passaven el dia corrent amunt i avall. I no era estrany que una partida quedés interrompuda per un grapat de vaques. Després, la canalla va desaparèixer del carrer. "Als nens els van posar les maleïdes extraescolars i van deixar de jugar-hi", es queixa. Però ara torna a estar feliç, l'asfalt torna a ser l'escenari dels jocs. És d'aquelles veïnes que mai de la vida posaria una reclamació a l'Ajuntament perquè al costat seu xutessin una pilota, ben al contrari. "M'ho he passat de bé aquest estiu... Mirant-los jugar. I n'hi ha de tots els països. D'Ucraïna, de Rússia, els fills de la botiga de baix, que són pakistanesos. Ah, i també, els Quintana, els que venen de la meva família. Juguen tots junts", clou.

[Llegir més a ...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.]

 

Dijous 3 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Grups Play Backs !!!Grup Teatre Xerinola (Atrezzo i Ciclorama) i Casal de Can Peguera van actuar amb cançons de plena actualitat i del passat, diferents estils molt bé posats en escena.Enhorabona !!!

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dijous 3 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Concert de la Coral De L'Ideal d'en Clavé.Sota la Marquesina Via Julia i com a primera actuació de la tarda vam sentir les cançons a càrrec d'aquesta coral,llàstima del soroll del cotxes que no van deixar escoltar bé les melodies.

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dijous 3 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Concert amb la Societat Coral L'Ideal d'en Clavé.Sota la Marquesina Via Julia i com a primera actuació de la tarda vam sentir les cançons a càrrec d'aquesta coral,llàstima del soroll del cotxes que no van deixar escoltar bé les melodies.

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dijous 3 d'octubre de 2019   Salta!

Pla Comunitari de Roquetes

TASTET D'ACTIVITATS FAMILIARS

Teniu ganes de fer activitats en família? on sabeu què fer o a on anar? Des del grup motor de lleure en família del pla comunitari hem programat un tastet d'activitats culturals familiars per tal que pugueu descobrir què us agrada més i si tenen èxit programar-les periòdicament!
Us animem a fer-ne difusió!
[Llegir més a Pla Comunitari de Roquetes]

 

Dijous 3 d'octubre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

A la Xarxa fem Cultura !

 

Dimecres 2 d'octubre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

Zeitgeist: una explicación del “espíritu de nuestra época” con el dinero en el centro de la civilización.

Presentamos 3 documentales galardonados en festivales independientes realizados por Peter Joseph que inició el Movimiento Zeitgeist tras el lanzamiento de su segunda película, "Zeitgeist: Addendum". El principal objetivo de este movimiento es concienciar a la gente de modo que supere el actual sistema monetario para alcanzar un sistema social y económico denominado economía basada en […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Dimecres 2 d'octubre de 2019   Salta!

CanMasdeu

13 Oct: Col.lectiu som del barri

Som del Barri és una associació feminista de Nou Barris nascuda a Roquetes al febrer de 2017 que posa al centre a la persona.
Els nostres projectes estan dirigits a empoderar a les persones, de qualsevol edat i, als professionals que puguin estar interessats en tenir més formació en els àmbits en que treballem.
Fem sensibilització i educació en alimentació saludable i consum responsable, economia social i solidària, economia circular, ecofeminisme i lluita contra les violències masclistes.
Fem voluntariat i algunes sòcies cerquen la seva autoocupació col·lectiva.
Els projectes surten del desig de transmetre, ensenyar, treballar en el que a les sòcies ens apassiona, intentant aconseguir un lloc de feina digna, remunerada i sota els principis de conciliació i empoderament personal.
Aquest diumenge, 13 d’octubre volem compartir amb vosaltres una jornada amb activitats molt engrescadores, aquí val el programa:

[Llegir més a CanMasdeu]

 

Dimecres 2 d'octubre de 2019   Salta!

CanMasdeu

PIC 6OCT: CAN BEE

Bienvenidxs a todxs al gran PIC de Can Bee!
Despues de compartir con vosotrxs este dia tan lindo en Febrero que nos ayudo a montar nuestro sistemazo de placas solares, esta vez volvemos con la siguiente mision en la vida bosquera responsable; un sistema de filtracion del agua! Estamos tambien en proceso de hacer un gallinero guapo, acabar una biocostruccion y ampliar un poco mas nuestro sistema solar para aguantar una nevera!

Asi que esta vez decidimos enfocar la tematica del PIC en el agua, con talleres de yoga, dansa y movimiento y una presentacion del sistema de reuso y filtracion de las aguas en Can Masdeu por la mañana, seguido de una charla del colectivo artistico-activista Extincio Rebel.lio (XR Barcelona) y otra de un experta en sistemas de agua naturales (La Gota). Tendremos muchas actuaciones musicales para acompañar la riquissima comida vegana y durante toda la tarde para bailar y celebrar el fin del verano juntis. Tambien contaremos con un mercadillo artesanal a lo largo de la tarde, asi que no os o perdeis!

PROGRAMA

11-12h: Taller de Yoga con Francesc para despertar el cuerpo!

12-13.30: Danza y Movimiento.
Un taller para despertar y movilizar la energia del cuerpo, para aprender a expresarte a traves del movimiento, del gesto, de la danza, para potenciar la presencia, para percibir las emociones y comunicarlas.

12-14h: Ruta por Can Masdeu con enfoque especial sobre el sistema de filtracion y acumulacion de las aguas.

14h: Riquissima comida vegana ecologica a precio popular!

14-15h: Pau Gaspar y su guitarra (Musica)

15-16h: Amalur Yachay (Guitarra y Voz encantadora)
Dedos de bruja
son y risa de niña
voz de flecha y caldero a la vez
cantos de pájaros y de huracanes
canciones que salen de las entrañas de la tierra,cocidas a fuego muy lento,como un delicioso guiso de abuelita.

16-17h: Charla-presentacion del colectivo por la emergencia climatica XR Barcelona (Rebel.lio o Extincio). https://xrbarcelona.org/ca/

17-18.30h: Charla sobre sistemas naturales de tratamiento y filtracion de agua a cargo de David Sanchez de La Gota. www.lagota.cat

17.30-18.30: Kumbia Kovers! (Cumbia)
Cumbia loca para calentarse y menear antes que baje el sol!

19-20h: ConTrombon Duo (Freestyle Musical) con Jam!

Habra Mercadillo Artesanal a lo largo de la tarde con productos hechos a mano locales!

A disfrutarcon toda la familia del sol y del fin del verano!
Nos vemos alli! Un gran abrazo!

[Llegir més a CanMasdeu]

 

Dimecres 2 d'octubre de 2019   Salta!

Pla Comunitari de Roquetes

Butlletí MES A MES octubre

A l'octubre, omplim el carrer de més i diverses pinyes amb molts pinyons. 19 d'octubre a la tarda, DIA DE LA PINYA, i durant tot el mes... una agenda d'activitats familiars, a les escoles i extraescolars que fa goig! 
[Llegir més a Pla Comunitari de Roquetes]

 

Dimecres 2 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Vermut musical amb Metraka Rumba.


Vermut , música rumbera i una mica de calor a la Pl Francecs Layret a càrrec del grup Metraka Rumba.Una combinació explosiva per pasar una bona estona...

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Vermut musical amb Metraka Rumba.Hora del Vermut, a la Pl Francesc Layret,escoltant el recital del grup Metraka Rumba amb la seva música rumbera.

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Rescat al "Date una huerta"


Xerrades i activitats durant tot el dia organitzades per aquesta associació per donar-se a conèixer al barri,en aquest lloc tant emblemàtic.En Ramon Peiro va fer taller vegà i xerrada sobre alimentació saludable i sobre l'actuació i finalitat de Rescat.

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Activitats al carrer, portes obertes del TiG.


Una tarda plena d'activitats per donar la benvinguda a la temporada. Taller+mostra de bollybood, taller de serigrafia, acroioga... espectacle de màgia i fakirisme...

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Mercat de Montserrat al Casal de la Prospe !!!


Dilluns, 16 de Setembre,el mercat està tancat i mira per on en Cesc,company i membre del grup 9 Barris Imatge ha obert la seva exposició sobre el nostre Mercat de Montserrat.Resultat de moltes hores de convivencia amb els treballadors i paradistes ens mostra l'essencia d'aquest lloc tant visitat pels nostres veïns i gent d'altres barris qu'han vingut per la qualitat dels productes i els bons preus.Enhorabona per aquesta exposició fresca i de proximitat.I per comprobar la mercancía teniu temps per vindre fins el 27 de Setembre al Casal de la Prospe.Nenes, nens veniu al mercat !!! Fem barri !!!

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Presentació TITELLADA 2019


A la Biblioteca de Roquetes va tindre lloc la presentació de la Titellada a càrrec del José Antonio Ruiz, membre de l'Agrupació de Titellaires de Roquetes junt amb altres companys i amb la presencia de personalitats del món titellaire.Vam escoltar tota la programació i van veure un video del projecte titellaire del Raval "Trastocando" a càrrec del Club Social Aixec i Taller de Pepe Otal.Com a punt final va actuar la companyia Titr3-Titeres ( membres de ATU Unima Uruguay).Esteu tots convidats a gaudir dels espectacles programats .

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

EXPO BROSSA

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Verdum, històries de dones.


Aquesta caminata ha sigut la primera activitat de la Festa Major de Verdum, organitzada per l'Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris i AAVV Verdum.La Montse Argente,membre i socia de l'Arxiu ens ha anat narrant tota la història d'aquest barri i de les seves dones més importants .S'ha descobert una placa conmemorativa dels safareigs de les vivendes del Gobernador i s'espera que l'Ajuntament la fagi oficial,petició feta als representats del mateix que han assistit a l'acte i d'altres personalitats relacionades amb la memòria històrica i el feminisme.Cal mencionar l'assistencia de la Josefa Gonzalez,la nena de la cua que surt a la foto del safareig,del fill de la dona que cobrava per fer servir-lo i del Ginés Cuesta, fotògraf oficial d'aquest barri i a totes les persones qu'han col.laborat per portar a terme aquesta passejada. Ah !! Hem acabat a l'Arxiu on hem fet un pica-pica i hem brindat per totes les dones de Verdum d'ara i de sempre.Moltes gràcies i bona Festa Major !!! ( Fotos d'en Manel Villalba i meves )

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

TITELLADA CERCAVILA INAUGURAL


Cercavila inaugural am la companya +TUMACAT

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

La dona i l'educació per la Roser Solà.


Organitzat per CFA Freire al mateix centre va tindre lloc aquesta xerrada.La presentació va anar a càrrec de la Montse Argente,de l'AHR-NB .La Roser,mestre i doctora en Història económica,ens va parlar sobre la problemàtica educativa a Nou Barris del 1933 al 1990,narrada al seu últim llibre "L'ensenyament a Nou Barris".Va parlar del gran paper de les dones mestres que van lluitar per donar a aquests barris l'educació qu'es mereixian.Professora del Ton i Guida durant molts anys ha deixat una empremta molt valuosa amb els seus alumnes ,els que van assistir-hi a la xerrada aixì ho van confirmar.Van gaudir d'un ensenyament que portava al nen a descubrir, experimentar i pensar per ell mateix i a observar directament gràcies a les sortides que feien,a fomentar la lliure expressió,la iniciativa i la creativitat...Pot ser si la majoria d' escoles haguessin seguit aquesta pedagogía activa un altra societat tindriam avui.

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

TITELLAS I XOCOLATA


EL DRAC DE SANT FELIU una obra de la companya LESTENODOR TEATRE

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

CABARET DE MARIONETAS


Homenatge a la compañia de Marionetas HERTA FRANKEL

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Pincellades de Verdum.


Fins el 26 d'Octubre podeu visitar aquesta exposició dels alumnes del taller de pintura creativa de la Pepa Vila a l'Espai Via Favencia,organitzada pel Casal Cìvic i Hotel d'Entitats de Verdum i com a col.laboradors l'AVV de Verdum i l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.Vaig assistir a la inauguració i vaig disfrutar de les pintures i de la companyia del públic assistent.Molt recomenable !!!

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Retrats d'un barri : Un viatge en blan i negre.


Podeu anar a veure-la al Casal de Barri de Verdum que junt amb el Centre Cultural Els Propis son els organitzadors d'aquesta exposició de fotos recopil.lades pels veïns del barri.Es una ocassió per viatjar al passat i reconèxer els escenaris qu'encara no estan identificats.T'animas ? Esteu tots convidats !!!

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

SOMBRAS


COMPARE LLOP.COMARE TRUJA CIA.MERCE FRAMIS

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

Festa de l'escuma a la FM de Verdum.


El bon temps va acompanyar aquesta activitat pels petits i no tant petits el diumenge al matí a la Pl Francesc Layret i organitzat per la Comissió de Festes de Verdum.

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

Grup Foto Roquetes

LA PETITA CAPMANY


LA PETITA CAPMANY una obra realitzada per la companya TANAKA TEATRE

[Llegir més a Grup Foto Roquetes]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.

La Rambla de Maladeta serà un pulmó verd contra l'especulació urbanística

El passat mes de febrer va tenir lloc un procés participatiu al districte de Nou Barris, promogut per la nostra associació de Veïnes i Veïns dins les iniciatives ciutadanes reglamentades per l'Ajuntament de la ciutat.
Al veïnat se li va preguntar per :
vota!! INICIATIVA CIUTADANA: salvem Maladeta INICIATIVA CIUTADANAPREGUNTA:"ESTIC D’ACORD QUE S’INCLOGUI UN PUNT ESPECÍFIC A L’ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA INICIÏ ELS TRÀMITS PERTINENTS PERQUÈ EL SOLAR DEL CARRER MALADETA, UBICAT ENTRE ELS CARRERS ALCÚDIA I ESCULTOR ORDOÑEZ, SIGUI DECLARAT ESPAI PÚBLIC."
Després d'un procés participatiu de més de 2000 persones on totes vam votar a favor de l'acord el procés entra en la recta definitiva perquè la pregunta arribi al ple de Districte del mes de desembre del 2019 i es tramiti. Tots els partits del districte amb els que s'ha entrevistat la Junta de l'Associació han mostrat el seu acord amb que els solars del carrer Maladeta siguin declarat espai públic i poder iniciar una nova etapa al carrer lluny de l'especulació immobiliària.
Us deixem el tríptic que vam usar

[Llegir més a ...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS

Celebrada la passejada "HISTÒRIES DE DONES" al barri de Verdum


El passat dimecres dia 25 de setembre va tenir lloc la passejada que, sota el títol "històries de dones", va voler reconèixer l'aportació de la dona en la història dels barris i el seu paper protagonista en les lluites veïnals del districte en general i de Verdum en particular. L'activitat, emmarcada en la Festa Major de Verdum, va comptar amb la col·laboració de l'associació veïnal de l'esmentat barri i, el més important, tingué un gran èxit de públic. Han estat més de 60 persones les assistents a la ruta, entre les quals caldria destacar diverses personalitats: Laura Pérez (tinent d'alcalde i regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona), Carmen de Andrés (ex-regidora i membre del PSC), Àngela Santos (tècnica de Feminismes del districte), Andrés Rodríguez (portaveu del grup municipal del PSC del districte), Marta de San Nicolàs (9BTV), Ruth Rodríguez (9BTV), Ester Flaquer (consellera de districte), Montserrat Cuspinera (consellera de districte), Alexandra López Lorente (consellera de Feminismes del districte), Aurora Álvarez "Yoyi" (presidenta de l'A.V. de Verdum), Maria Ángeles Santos (cap de gabinet del Comissionat de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Barcelona), Josefa González Ríos (nena del safareig retratada pel Ginés Cuesta), Andreu Rodríguez (conseller portaveu del PSC al Consell de Districte), la Sena (antropòloga turca), la neboda de la Paquita del locutori telefònic de Verdum i el fill de l’última dona que va tenir cura i manteniment dels safareigs.

Altres assistents han estat un equip de la BBC que està fent un seguiment de la Laura Pérez en l'àmbit del moviment feminista, i membres del Pla Comunitari de Verdum, de la Taula de Feminismes del Districte, del grup de dones "Lola no estás sola" i de la Comissió de Festes de l’A.V. de Verdum. Per part de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris van assistir la Montse Argente, Montse Massot, la Marga Sánchez, la Núria Climent, la Carmen Ríos, el Josep Maria Babí, l'Antonio Pascual, l'Antonio Silva, la Pilar Escamilla, el Ginés Cuesta i la Maria Lluïsa Serralta.Les explicacions anaren a càrrec de la companya i col·laboradora Montse Argente, especialista en temes de dones. El punt de trobada va ser a la Via Júlia amb Joaquim Valls, a les 11.00 h del matí, on tothom es va congregar. Des d'allà, el recorregut es va iniciar per aquest passeig tot recordant l'existència de l'Escola Municipal Pavelló de les Roquetes (erigit amb les fustes del Pavelló de Suècia de l'Exposició Internacional de 1929) i del Grup Escolar Agustina de Aragón (el primer grup escolar de Barcelona), així com l'espai que ara ocupa la plaça de Francesc Layret, punt de congregació veïnal i de lluita reivindicativa on les dones tingueren un paper especial. També es va fer esmena als episodis de violència masclista ocorreguts per aquella zona, alguns casos succeïts fa molts anys enrere, tal i com n'és testimoni, per exemple, la premsa antiga dels anys 30.

Arribats a la plaça de la República es va fer esmena inevitable al monument a la República, l'estàtua femenina del qual es va esculpir prenent com a referència a la model Mercè Gallén Ibáñez. Igualment fou punt adequat per homenatjar a la figura d'una republicana resident a Nou Barris, la Trinidad Gallego (1918-2011), de família comunista i militant del PSUC, exemple d'unes generacions i dona lluitadora d'una època que va haver d'exercir clandestinament de practicant malgrat tenir el títol d'infermera i llevadora.Enfilant barri amunt, la ruta va continuar pel carrer de l'Artesania. Al tram superior d'aquesta via que comunica amb el barri de les Roquetes hi ha l'escola esportiva Brafa, la piscina de la qual era prohibida per a les dones. Això fou motiu d'una lluita veïnal per aconseguir que, finalment, s'aixequés el veto i elles poguessin gaudir de les instal·lacions igual que els homes. A més, les dones en aquella època tingueren una funció fonamental en l'èxit de l'Olimpíada Popular de 1973, organitzada pel Centre Social Roquetes, per reivindicar equipaments esportius públics i espais urbans per poder practicar l'esport.Girant cap a la dreta el grup s'endinsà pels carrers de Casals i Cuberó, Font de Canyelles, Joan Riera i Viladrosa, artèries importants per la seva vida comercial i, per tant, de relacions socials entre homes i dones i entre les mateixes dones. Es va fer un record entranyable dels primers comerços i de les Galeries Granada.

A la cruïlla del carrer de Viladrosa amb Almansa es va passar per davant l'escola Luz Casanova, centre educatiu de les Dames Apostòliques del Sagrat Cor de Jesús instal·lat el 1954. Gràcies a la figura de Mercè Sunyol va ser possible a partir del 1974 la construcció de l'escola Freire en el solar on s'havia ubicat la primera escola abans de traslladar-se al lloc que actualment ocupa, al carrer d'Almansa.Prosseguint pel mateix carrer es va passar per davant la parròquia de Sant Sebastià, espai religiós sempre compromès amb el barri i que va aixoplugar diverses entitats veïnals del barri, fins i tot donant suport a les seves reivindicacions. D'aquest carrer es recordaren els entranyables cinemes de barri Cristal i Roquetas, centres d'oci i punt de trobada de gent jove.La plaça del Verdum va ser punt de parada obligat, al cor del barri, que feia la funció de "plaça major" com si el conjunt dels Habitatges del Governador funcionés a mode de petit poble. Indret de congregació veïnal, era dels poquíssims llocs on els nens i nenes podien jugar. Encara molta gent recorda als venedors de kokis. Ben a prop van existir entre 1953 i 1999 els safareigs on les veïnes del barri rentaven la roba i, de pas, feien relacions socials.

Des de la plaça es va arribar fins el carrer de Robert Robert, on hi ha la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Verdum, una de les entitats pioneres del districte que, des del 1970, com a secció de l'Associació de Veïns de 9 Barris, va desenvolupar una forta tasca reivindicativa. Des dels seus inicis ja disposava d'una vocalia de dones força activa que va treballar activament per aconseguir la igualtat. En l'actualitat encara continua essent un referent de primer ordre, molt potent, on les dones han tingut i continuen tenint un paper clau i fonamental en el seu funcionament. Ben a prop la Maria Lluïsa Serralta va pronunciar un breu discurs i s'encarregà de descobrir la placa d'homenatge als safareigs dels Habitatges del Governador, tot recordant a aquelles dones que feren de l'indret un espai de relació al barri en una època dura i difícil de la nostra història.Un espai que es va recordar de manera entranyable fou el locutori del carrer de Marín, obert el 1953 i tancat el 1977 que funcionava tots els dies des de les 8.00 h del matí fins a les 22.00 h del vespre, ocasionalment de nit en cas d'urgències. D'aquest servei s'encarregà la Paquita Pérez, dona entranyable que sempre va donar un cop de ma a tothom qui ho necessités.

La ruta va continuar pel carrer de Mas Duran fins sortir a la Via Favència per la plaça de Jesús Carrasco. Creuant al passeig central es va arribar a la darrera parada del recorregut, a l'Espai Via Favència, on es troba la seu de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. Per a l'ocasió es va obrir el local a tothom i, en base a la temàtica femenina de la ruta, es va parlar sobre l'Arxiu de la Dona, un arxiu dins de l'Arxiu creat el 1989 que recull tota mena de documentació relativa a les dones dels barris del districte i que fou creat per les col·laboradores que formaven part del Consell Assessor de l'entitat arrel d'un treball que guanyà el segon premi de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. El nombrós públic assistent va quedar força satisfet i fou compensat amb un pica-pica i refrigeri a la sala de consulta Francesc Pujol. En la clausura de l'activitat, l'Aurora Álvarez "Yoyi", presidenta de l'A.V. de Verdum, va donar les gràcies a l'Arxiu per l'organització de l'acte.[Llegir més a EL BLOG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES-NOU BARRIS]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Rescat en "Date una huerta"Xerrades i activitats durant tot el dia organitzades per aquesta associació per donar-se a conèixer al barri,en aquest lloc tant emblemàtic.En Ramon Peiro va fer taller vegà i xerrada sobre alimentació saludable i sobre l'actuació i finalitat de Rescat.

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.

Arriba un nou mercat imPORTA el dissabte 5 d'octubre

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Festa de l'escuma a la FM de Verdum.El bon temps va acompanyar aquesta activitat pels petits i no tant petits el diumenge al matí a la Pl Francesc Layret i organitzat per la Comissió de Festes de Verdum.

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.

La Rambla de Piferrer es un eix verd per mitigar la calor les nits tòrrides de l'estiu

Aquest és el tríptic que hem preparat per aquest tema:[Llegir més a ...Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta.]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Brossa al carrer - 100tenari La Prosperitat

Brossa al carrer - 100tenari La Prosperitat
Teatre Itinerant.
Els Pirates Teatre - Lluna Pindado, Robert Gonzalez, Mónica Barrio.
www.casalprospe.org

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dimarts 1 d'octubre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Prospe Rock 19 - 100 Tacos de La Prospe


100tenari de La Prosperitat 1919-2019
 www.casalprospe.org

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dilluns 30 de setembre de 2019   Salta!

Associació 500×20

BCN Col·lapse! ni pensions dignes, ni pisos d’emergència ni pisos del 30% ni pisos d’Habitatge Metropolis Barcelona

El col·lapse del dret a l’habitatge és total a la ciutat i a tota l’àrea metropolitana La paràlisi de les administracions mostra la seva incapacitat o la incompetència per abordar una crisi enquistada des de fa una dècada La Campanya #RealojoDIGNOya en la que hem ... Llegir +++BCN Col·lapse! ni pensions dignes, ni pisos d’emergència ni pisos del 30% ni pisos d’Habitatge Metropolis Barcelona

[Llegir més a Associació 500×20]

 

Dilluns 30 de setembre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

Pedro SÁNCHEZ: Lo que decía y lo que dice hoy.

 

Dilluns 30 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Dissabte a la Prospe: Teatre itinerant amb la Cia Pirates, La Jam del Prospe-Rock i Prospe Rock 2019 – 100 Tacos de la ProspeDur cap de setmana amb tanta activitat.

Leica M6, Summaron 35mm f3.5 i 50mmf/1.5

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dilluns 30 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

LA PETITA CAPMANY

LA PETITA CAPMANY una obra realitzada per la companyia TANAKA TEATRE

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dilluns 30 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Prospe Rock 2019 - 100 Tacos de la Prospe

 

Dilluns 30 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

BROSSA, teatre al carre - Els Pirates teatre

 

Diumenge 29 de setembre de 2019   Salta!

Prou Especulació!

El fraude fiscal de los propietarios en los alquileres continúa según GHESTA en un 40%

Hemos recogido el titular de una noticia de EuropaPress del 2016 pero es sintomático que después de tantos años continúa el fraude en cantidades elevadas lo que muestra el poco interés de la clase política y del Ministerio de Hacienda en eliminar el fraude fiscal en un sector tan proclive al clientilismo. Bastaría que todos […]

[Llegir més a Prou Especulació!]

 

Diumenge 29 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

SOMBRAS

COMPARE LLOP.COMARE TRUJA CIA.MARCE FRAMIS

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Diumenge 29 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Retrats d'un barri : Un viatge en blanc i negre.Fins al 26 d'octubre podeu anar a veure-la al Casal de Barri de Verdum que junt amb el Centre Cultural Els Propis son els organitzadors d'aquesta exposició de fotos recopil.lades pels veïns del barri.Es una ocasió per viatjar al passat i reconèixer escenaris qu'encara no estan identificats. T'animas ? Esteu tots convidats !!!

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dissabte 28 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

Pincellades de Verdum.

Fins el 26 d'Octubre podeu visitar aquesta exposició dels alumnes del taller de pintura creativa de la Pepa Vila a l'Espai Via Favencia,organitzada pel Casal Cìvic i Hotel d'Entitats de Verdum i com a col.laboradors l'AVV de Verdum i l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.Vaig assistir a la inauguració i vaig disfrutar de les pintures i de la companyia del públic assistent.Molt recomenable !!!

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dissabte 28 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

CABARET DE MARIONETASHomenatge a la compañia de marionetas HERTA FRANKEL

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dissabte 28 de setembre de 2019   Salta!

Associació 500×20

XERRADA: solucions polítiques a la violència immobiliària – amb PAH Madrid y Asc.500×20

LLARS EN  MORATÒRIA HIPOTECÀRIA DE DESNONAMENT, LLARS SENSE DRET DE RETRACTE QUAN HAN VENUT EL SEU CRÈDIT A UN FONS VOLTOR, GOVERN I TRIBUNAL SUPREM TREBALLANT PER A LA BANCA, LLARS SENSE RENOVACIÓ DE LLOGUER QUAN ACABA EL CONTRACTE SOCIAL DE LA DACIÓ DEL SEU ... Llegir +++XERRADA: solucions polítiques a la violència immobiliària – amb PAH Madrid y Asc.500×20

[Llegir més a Associació 500×20]

 

Divendres 27 de setembre de 2019   Salta!

Casal de Barri La Cosa Nostra

CANVI EN L’HORARI DE ZUMBA

Atenció: Les sessions de Zumba de matins passa a horari de tardes. Dimarts de 20:30 a 21:30h.

WhatsApp Image 2019-09-27 at 10.03.34

[Llegir més a Casal de Barri La Cosa Nostra]

 

Divendres 27 de setembre de 2019   Salta!

xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

Encara queden places ... anima't !

 

Divendres 27 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

TITELLAS I XOCOLATA

 

Dijous 26 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

La dona i l'educació per la Roser Solà.Organitzat per CFA Freire al mateix centre va tindre lloc aquesta xerrada.La presentació va anar a càrrec de la Montse Argente,de l'AHR-NB .La Roser,mestre i doctora en Història económica,ens va parlar sobre la problemàtica educativa a Nou Barris del 1933 al 1990,narrada al seu últim llibre "L'ensenyament a Nou Barris".Va parlar del gran paper de les dones mestres que van lluitar per donar a aquests barris l'educació qu'es mereixian.Professora del Ton i Guida durant molts anys ha deixat una empremta molt valuosa amb els seus alumnes ,els que van assistir-hi a la xerrada aixì ho van confirmar.Van gaudir d'un ensenyament que portava al nen a descubrir, experimentar i pensar per ell mateix i a observar directament gràcies a les sortides que feien,a fomentar la lliure expressió,la iniciativa i la creativitat...Pot ser si la majoria d' escoles haguessin seguit aquesta pedagogía activa un altra societat tindriam avui.

[Llegir més a 9 Barris Imatge]

 

Dijous 26 de setembre de 2019   Salta!

9 Barris Imatge

TITELLADA CERCAVILA INAUGURAL

NouBarris.org és un lector de notícies de diferents mitjans de comunicació i col.lectius de Nou Barris.

 

 
 

 
 

 

Novetats!

Ara podràs veure tots els titulars plegant les notícies i desplegant aquelles que t'interessis amb els buttons +/-.


Incorporem l'opció de Twittejar les notícies que recollim a noubarris.org!


Des d'ara, amb el botò Salta! podràs passar a la següent notícia.

 

 
 

 

Vols aparèixer al lector de notícies de Nou Barris?

Fes-nos arribar l'adrea de la teva pàgina web, si aquesta disposa de publicació RSS. Si pel contrari vols que NouBarris.org no reculli més notícies de la teva pàgina, només ens ho has de fer saber!

info@noubarris.org

Ara per ara, NouBarris.org està reservat a la publicació de notícies de mitjans, col.lectius i entitats de Nou Barris. Tot i així no et quedis amb les ganes de fer-nos arribar la teva pàgina web!